Våra tjänster


ABC Jourhem & Familjehem
är en konsulentstödd jourhemsverksamhet som grundades 2001 och är väletablerad i Stockholmsområdet. ABC har idag ramavtal med flertalet av kommunerna i länet. Även andra kommuner är förstås välkomna att kontakta oss. Vi har många familjer som bor i Stor-Stockholm.

Vi hjälper Socialtjänsten i akuta barn- och ungdomsärenden, där det behövs en omedelbar placering i jourhem. I dessa situationer kan vi snabbt få fram en jourfamilj. Vi kan ta emot barn och unga från 0 till 20 år.

Ibland har Socialtjänsten behov att placera föräldrar och barn tillsammans under en utredningstid. Vi kan även erbjuda familjer för detta behov. Jourfamiljen finns då som ett stöd för en familj i en utsatt situation.

Våra jourhem präglas av hög vuxennärvaro, välfungerande vardag med omsorg och hållpunkter för skolgång eller förskola, måltider, fritidsaktiviteter, läxläsning, trivsel och familjegemenskap samt sovtider. 

  

Kompetens


ABC Jourhem & Familjehem rekryterar och utbildar jourfamiljer. De jourfamiljer vi erbjuder är godkända av socialnämnd. Vi ger fortlöpande arbetsledning, handledning, stöd och vidareutbildning till våra jourfamiljer. Våra konsulenter är socionomer med mångårig erfarenhet av socialt arbete och familje- och jourhemsvård.

Jourfamiljerna har ofta lång erfarenhet av att ta emot barn och unga i sina hem. Vi har också jourfamiljer med ursprung i andra kulturer för att möta behovet av kulturkompetens.

  

Värdegrund


Vår verksamhet ska bedrivas med repekt för den personliga integriteten, den personliga sfären
och personens behov av trygghet, stöd och utveckling. 

Medlemskap RFF


ABC Jourhem & Familjehem är medlem i Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård (RFF).
RFF arbetar bl.a. med kvalitetsfrågor och har riktlinjer för sin certifiering. ABC Jourhem & Familjehem
är sedan 2015 certifierad av RFF.  

 

Tillstånd


Inspektionen för vård och omsorg, IVO, beviljade ABC Jourhem tillstånd att bedriva konsulentstödd jour- och familjehemsverksamhet den 14 december 2017. Alla som bedriver sådana verksamheter ska fr.o.m. 1 april 2018 ha ett sådant tillstånd.