Vad är ett jourhem


Ett jourhem tar emot barn och unga som snabbt måste placeras utanför det egna hemmet.  Skälen till att ett barn eller en ungdom måste flytta till ett jourhem varierar, men i grunden handlar det alltid om att de saknar en trygg och fungerande hemmiljö.

Att vara jourhem innebär att man tar emot barn eller unga i sitt hem under en begränsad tid, medan socialtjänsten utreder barnets situation och fattar beslut om framtida insatser för barnet och dess familj. Jourhem tar emot barn eller unga i ett akut läge och ofta med kort varsel.

Barn och unga ska känna sig trygga och delaktiga jourhemmet och kunna påverka sitt liv och sin vardag. När barn och unga bor i en jourfamilj är de en del av den familjens vardag och rutiner och det är jourföräldrarnas ansvar att få ihop den gemensamma vardagen i familjen. 

Jourhem är vanliga familjer som lever ett stabilt liv och som vill öppna sitt hem för utsatta barn och unga som inte kan bo hemma. Som familj måste du ha extra tid, engagemang och tålamod. Det ska också finnas ett eget rum för det placerade barnet.

 

Vill du bli jourhem


ABC Jourhem söker i Stockholms län familjer som vill bli jourhem. 

Till er hjälp har ni en erfaren konsulent på ABC med sammanhållande ansvar för allt som rör det placerade barnet, t.ex. uppföljning och planering för barnet i samarbete med socialtjänsten, läkare, biologiska föräldrar och i förekommande fall skolpersonal. I akuta lägen har Du också möjlighet att nå en konsulent dygnet runt. Som jourfamilj får du utbildning och handledning, enskilt med din konsulent och i grupp tillsammans med andra jourfamiljer.

Våra jourhem ska präglas av hög vuxennärvaro, välfungerande vardag med tider och hållpunkter för skolgång eller förskola, måltider, fritidsaktiviteter, läxläsning, trivsel och familjegemenskap samt sovtider. Jourhemmen ska också medverka till att barnen och de unga har en god hälsa.

Jourfamiljer, Lars Palm        

   
 

Anmäl intresse


Du som vill bli jourhem förutsätts ha ett stabilt liv och kunna erbjuda en trygg
miljö, för de barn och unga som inte kan bo hemma. 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har ett enkelt test för dig som vill se om
du passar för att vara ett jourhem eller familjehem. 

Hör gärna av dig så berättar vi mer. E-postadresser och telefonnummer hittar du här.

Du kan också göra en intresseanmälan direkt i vårt formulär, så kontaktar vi dig.