Barn och ungas rätt


Alla barn och unga behöver trygghet och omsorg. Därför är det viktigt att du får stöd i din jourfamilj. Du ska också kunna påverka ditt liv och din vardag.

För att skapa trygghet ska din jourfamilj hjälpa dig att få en välfungerande vardag. Du är en del av din jourfamiljs vardag och rutiner och det är jourföräldrarnas ansvar att få ihop den gemensamma vardagen i familjen.

I samband med din flytt till jourhemmet är det lätt att känna sig ensam och kanske orolig. ABC Jourhems jourföräldrar har erfarenhet av när barn och unga har det svårt och är vana att prata om känslor. Du som har fått komma till ett jourhem kan också alltid kontakta din socialsekreterare.
 

Boende och andra praktiska saker


Under tiden som du bor i en jourfamilj har du ett eget rum och kan ta med dig dina egna saker och kläder. Det är viktigt att man känner att man har sitt eget rum och plats, men det är också viktigt att man deltar i familjens gemensamma aktiviteter. I normala fall äter du frukost, lunch och middag varje dag i din jourfamilj och dessutom mellanmål. Om du går i skola serveras lunchen där. Om du är allergisk eller inte äter något bör du ta upp det med dina jourföräldrar.

En annan praktisk sak är att du tar upp med jourföräldrarna eller din socialsekreterare hur ni ska hantera fickpengar. När det gäller kontakt med dina föräldrar eller andra närstående så ska det göras upp med din socialsekreteraren och föräldrar.

Jourföräldrar har tystnadsplikt till obehöriga. Det är för de placerade barn och ungas skull. Saker som tas upp i förtroendefulla samtal ska inte föras vidare till obehöriga.

Lämna synpunker

Om du har synpunkter på hur du har det eller på din jourfamilj bör du i första hand prata med ditt jourhem. Men ibland kan det vara svårt och du kan då också vända dig till din socialsekreterare.
 

Bra länkar


Inspektionen för vård och omsorg beskriver på sin hemsida barn och ungdomars rättigheter i familjehem och jourhem. Länk

Barnombudsmannen ger råd och stöd till barn och ungdomar som inte kan bo kvar i sitt eget hem. Länk