Vårt erbjudande

ABC Jourhem erbjuder i samarbete med ett trettiotal familjer, jourhem till barn och unga, som av olika skäl inte kan bo kvar hos sina föräldrar. I många jourfamiljer är en vuxen hemma på heltid. Familjerna har specialiserat sig på olika typer av uppdrag och många har egen bakgrund i andra kulturer.

Familjer som öppnar sitt hem för ett barn under en avgränsad period, kallas jourhem. Att vara jourhemsfamilj är ett roligt, givande men också krävande uppdrag. Det ger också mycket tillbaka att göra skillnad i en annan människas liv. ABC Jourhems erfarna konsulenter stöttar och arbetsleder de familjer som vi har avtal med. Ett barns placering i jourhem kan vara allt från enstaka dag till en längre period.

Vill du bli jourhem

Vi söker fler familjer i Stockholms län som kan ge en trygg miljö till barn och ungdomar. Läs mer om hur du blir ett jourhem här.

Aktuellt

Vi är glada!

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, beviljade ABC Jourhem tillstånd att bedriva konsulentstödd jour- och familjehemsverksamhet den 14 december 2017. Alla som bedriver sådana verksamheter ska fr o  m 1 april 2018 ha ett sådant tillstånd. 

 

Vill Du göra skillnad?

ABC Jourhem söker fler familjer som vill ta emot barn och unga i sitt hem. Se vidare under fliken "Så blir Du jourhem". 

Vi har f n ramavtal med 22 kommuner i Stockholms län och har många förfrågningar om placeringar av barn och unga från dessa. 

 

Nu finns vi också på facebook, du får gärna gilla oss där.